تبلیغات
موسیقی اصیل ایرانی - قاصدك
خشک سیمی/خشک چوبی/خشک پوست/از کجا می آیداین آوای دوست؟

قاصدك

دوشنبه 20 تیر 1390 03:36 ب.ظ

نویسنده : حدیثی

قاصدك!هان چه خبر آوردی؟

از كجا وز كه خبر آوردی؟

خوش خبر باشی :اما/اما

گردبام و در من

بی ثمر می گردی.

انتظار خبری نیست مرا

نه زیاری نه  دﱢیار و دیاری - باری

برو آنجا كه بود چشمی و گوشی باكس

برو آنجا كه تورا منتظرند

قاصدك!

در دل من همه كورند وكرند

دست بردار ازاین در وطن خویش غریب

قاصد تجربه های همه تلخ

با دلم می گوید

كه دروغی تو /دروغ

كه فریبی تو /فریب

قاصدك!هان/ولی...

راستی آیا رفتی باباد؟

باتوام/ آی !كجارفتی؟آی...!

راستی آیا جایی خبری/ هست/ هنوز؟

مانده خاكسترگرمی/جایی؟

در اجاقی/طمع شعله نمی بندم/اندك شرری هست هنوز؟

قاصدك!

ابرهای همه عالم شب و روز

در دلم می گریند

اخوان ثالث

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -