تبلیغات
موسیقی اصیل ایرانی - نت برخی از قطعات استاد پرویز مشكاتیان
خشک سیمی/خشک چوبی/خشک پوست/از کجا می آیداین آوای دوست؟

نت برخی از قطعات استاد پرویز مشكاتیان

جمعه 16 بهمن 1388 02:21 ب.ظ

نویسنده : حدیثی

عزیزان موزیسین و یا هنردوست در صورت عدم دانلودقطعات استاد مشکاتیان می توانند به سایت شخصی استاد مراجعه کنندwww.meshkatian.ir

 
 
۱- ققنوس (آخرین اثر زنده یاد مشکاتیان)
۲- پیش در آمد شور
۳- سماع آوا شور
۴- انتظار راک
۵- شور انگیز شور
۶- شیدایی
۷- مرا عاشق
۸- بیداد دوئت
۹- لحظه دیدار
۱۰- کجایید
۱۱- وطن من
۱۲- ایرانی

 

 

 نت های قطعات و چهارمضراب ها: از اساتید مختلف

"در قفس"(سآخته استاد ابوالحسن صبا) برای گروه سازهای ایرانی، اجرای گروه عارف

"مهتاب" در فا مینور برای سنتور(علیرضا جواهری)

"چندمضراب بهار" برای سنتور (علی رضا جواهری)

"پیش درآمد بیات ترک" برای سنتور(علی رضاجواهری)

"ضربی افشاری" برای سنتور(_علی رضا جواهری)

۱- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۱ – نگارش محسن غلامی

۲- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۲ – نگارش محسن غلامی

۳- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۳ – نگارش محسن غلامی

۴- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۴ – نگارش محسن غلامی

۵- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۵ – نگارش محسن غلامی

۶- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۶ – نگارش محسن غلامی

۷- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۷ – نگارش محسن غلامی

۸- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۸ – نگارش محسن غلامی

۹- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۹ – نگارش محسن غلامی

۱۰- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۱۰ – نگارش محسن غلامی

۱۱- استاد میلاد کیایی – راز آشکارا – تکنوازی سنتور شماره ۱۱ – نگارش محسن غلامی

۱۲- استاد علی تجویدی – رقص پروانه – نگارش محسن غلامی (تنظیم برای سنتور)

۱۳- اردوان کامکار – ناشکیبا (تکنوازی سنتور در دستگاه شور) گردآوری محسن غلامی

۱۴- اردوان کامکار- ماهی برای سال نو – تکنوازی سنتور در دستکاه شور- گردآوری محسن غلامی

۱۵- استاد کیوان ساکت – موج – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۱۶- استاد کیوان ساکت – کرانه – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۱۷- استاد کیوان ساکت – افسوس – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۱۸- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب شور- تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۱۹- استاد کیوان ساکت – بهاران ( شور) – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۰- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب نوا – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۱- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب افشاری – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۲- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب بیداد – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۳- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب بیات راجه – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۴- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب اصفهان – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۵- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب سه گاه  ۱ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۲۶- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب سه گاه ۲ – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۲۷- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب مخالف سه گاه  – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۲۸- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب بیات ترک – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۲۹- استاد کیوان ساکت – سبکبال – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۳۰- استاد کیوان ساکت – غمگنانه – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۳۱- استاد کیوان ساکت – چهارمضراب همایون – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۳۲- استاد کیوان ساکت – دل انگیز (ماهور) – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۳۳- اردوان کامکار – آواز دشتی برای سنتور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۴- اردوان کامکار – چهارمضراب شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۵- اردوان کامکار – اضطراب در اصفهان دو – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۶- اردوان کامکار – تکنوازی سنتور در نوا – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۷- اردوان کامکار – ضربی شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۳۸- استاد کیوان ساکت – بهاران (قسمت اول) – تنظیم در شور سل برای سنتور (محسن غلامی)

۳۹- استاداسدالله ملک – چهارمضراب شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۰- استاداسدالله ملک – نغمه های رویایی – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۱- بهنام مناهجی – پیش درآمد بیات ترک – نگارش نت (محسن غلامی)

۴۲- پرویز یاحقی – پیش درآمد شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۳- پرویز یاحقی – چهارمضراب شور – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۴- پرویز یاحقی – ضربی دشتی – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۵- مجید وفادار – به سوی تو – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۶- کامکارها – ترانه کردی شماره ۱ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۷- کامکارها – ترانه کردی شماره ۲ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۸- کامکارها – ترانه کردی شماره ۳ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۴۹- کامکارها – ترانه کردی شماره ۴ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۰- کامکارها – ترانه کردی شماره ۵ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۱- کامکارها – ترانه کردی شماره ۶ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۲- کامکارها – ترانه کردی شماره ۷ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۳- کامکارها – ترانه کردی شماره ۸ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۴- کامکارها – ترانه کردی شماره ۹ – تنظیم برای سنتور (محسن غلامی)

۵۵- بهنام مناهجی – لب خاموش – گردآوری (محسن غلامی)

۵۶- بهنام مناهجی – عارفانه – گردآوری (محسن غلامی)

۵۷- بهنام مناهجی – پیش درآمد ابوعطا – گردآوری (محسن غلامی)

۵۸- استاد فرامرز پایور – چهارمضراب دشتی – گردآوری (محسن غلامی)

۵۹- دکتر حسن شیرون – رنگ شور – گردآوری (محسن غلامی)

۶۰- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۱- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۲- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ ۳ – گردآوری (محسن غلامی)

۶۳- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ ۴ – گردآوری (محسن غلامی)

64- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ ۶ – گردآوری (محسن غلامی)

۶5- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ – اصفهان ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

66- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ – اصفهان ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

67- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ – اصفهان ۳ – گردآوری (محسن غلامی)

68- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ – اصفهان ۴ – گردآوری (محسن غلامی)

69- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ – شور ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

70- استاد فضل الله توکل – کوچه باغ – شور ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

71- استاد فضل الله توکل – رویای بهار نارنج ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۷2- استاد فضل الله توکل – رویای بهار نارنج ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

۷3- استاد فضل الله توکل – رویای بهار نارنج ۳ – گردآوری (محسن غلامی)

۷4- استاد فضل الله توکل – رویای بهار نارنج ۴ – گردآوری (محسن غلامی)

۷5- استاد فضل الله توکل – تصنیف بیگانه – گردآوری (محسن غلامی)

۷6- استاد فضل الله توکل – تصنیف چلچله – گردآوری (محسن غلامی)

۷7- استاد فضل الله توکل – تصنیف گفتی – گردآوری (محسن غلامی)

۷8- استاد فضل الله توکل – تصنیف گل سرخ – گردآوری (محسن غلامی)

79- استاد فضل الله توکل – تصنیف پرنده – گردآوری (محسن غلامی)

80- حمید متبسم – تصنیف همایون – گردآوری (محسن غلامی)

81- حمید متبسم – بامداد قسمت اول – گردآوری (محسن غلامی)

82- حمید متبسم – بوی نوروز سه گاه  – گردآوری (محسن غلامی)

۸3- حمید متبسم – چهارمضراب سه گاه – گردآوری (محسن غلامی)

۸4- حمید متبسم – ضربی همایون – گردآوری (محسن غلامی)

۸5- حمید متبسم – ونوشه – تنظیم برای دو سنتور (محسن غلامی)

۸6- جهانشاه برومند – با ستاره ها – گردآوری (محسن غلامی)

۸7- جهانشاه برومند – به یاد استاد بدیعی – گردآوری (محسن غلامی)

۸8- حبیب اله بدیعی – کعبۀ دلها – گردآوری (محسن غلامی)

89- چهارمضراب عشاق – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹0- چهارمضراب زابل – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹1- پرچین – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹2- رنگ ابوعطا – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹3- رنگ بیات ترک – تنظیم برای هنرجویان مبتدی (محسن غلامی)

۹4- آهنگ محلی مازندرانی ۱ – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۹5- آهنگ محلی مازندرانی ۲ – تنظیم برای سنتور ( محسن غلامی)

۹6- حسین پرنیا – تصنیف گلپونه ها – گردآوری (محسن غلامی)

۹7- حسین پرنیا – تصنیف حریر مهتاب – گردآوری (محسن غلامی)

۹8- حسین پرنیا – تصنیف نوشانوش – گردآوری (محسن غلامی)

99- استاد مجید وفادار – ترانۀ به سوی تو – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰0- استاد مجید وفادار – ترانۀ منتظرت بودم – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰1- جواد ضرابیان – چهارمضراب شور – نگارش (محسن غلامی)

۱۰2- داریوش پیرنیاکان – تصنیف سلسلۀ موی دوست – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰3- داریوش پیرنیاکان – چهارمضراب شور – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰4- داریوش پیرنیاکان – پیش درآمد شور – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰5- استاد رضا شفیعیان – آواز بیات ترک – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰6- استاد محمد رضا لطفی – چهارمضراب شور ۱ – گردآوری (محسن غلامی)

۱۰7- استاد محمد رضا لطفی – چهارمضراب شور ۲ – گردآوری (محسن غلامی)

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 24 فروردین 1390 06:21 ب.ظ